Padlý strom v obci Křivousy

29.10.2017 08:48

Na žádost starostky obce vyjela jednotka na spadlý strom přes hlavní silnici v obci Křivousy. Průzkumem zjištěno,že se jedná o padlý akát o průměru cca 1m. Jednotka provedla rozřezání, následné odstranění mimo komunikaci a ůklid komunikace.