Evakuace obce Bukol

02.06.2013 18:57

další evakuace 03.06.2013 v  04:00

Zasahovalo 10 osob, 5hodin

Činnost : průzkum, evakuace osob plošná, zřízení a zajištění provozu evakuačního střediska

Spolu s :          HZS Kralupy                                       SDH Dřínov